شرایط استفاده از خدمات Abraiz
loading...
1
If you want to travel to Denmark, you must inquire no matter whether you will need a visa. محدودیتهایی که بانکها برای اعطای وام تعیین کرده اند و کاهش سقف وام بانکی، همچنین تغییر یکجانبه سود بانکی و جدا سازی آن از نرخ بهره اروپا و بهره جهانی و تدوین فرمول ویژه ای که سطح سود را تا eight.five% افزایش داده است؛ همگی نشان دهنده نگرانی بانکها از مسئله ساخت و ساز هستند.به تقلید از این کتا